Xenlulozo có thể ngăn chặn hiện tượng đoản mạch trong pin

Để ngăn chặn hiện tượng đoản mạch trong pin, một màng xốp mỏng sẽ được đặt giữa các điện cực của pin. Một cân bằng phức tạp sẽ được tạo ra cho phép các ion đi qua, đồng thời có thể ngăn chặn được hiện tượng rò rỉ điện. Các màng này thường được làm bằng vật liệu tổng hợp, như các polyme.

 

Giảm chi phí năng lượng mặt trời với vật liệu nano cacbon

Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng tái tạo dồi dào sẵn có trên Trái Đất. Việc tận dụng nguồn năng lượng này sẽ làm hạn chế việc sử dụng các nguồn tài nguyên hóa thạch đồng thời bảo vệ môi trường. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng vật liệu nano carbon có thể làm giảm đáng kể giá thành sản xuất điện năng bằng các pin năng lượng mặt trời.

Giảm chi phí năng lượng mặt trời với vật liệu nano cacbon