Tên Bộ phận ĐTDĐ
Võ Như Hoàng Kinh doanh 0949 557 587
Lê Thị Hồng Phương Kinh Doanh 0915 664 334