Tên Bộ phận ĐTDĐ
Nguyễn Đức Thắng Kinh Doanh 0977 773 633
Đào Bá Phước Kinh Doanh 0962 405 255
Hồ Thị Thùy Nhung Kinh Doanh 0973 956 605
Nguyễn Hữu Phước Kinh doanh - Kỹ thuật 0981820138