Tên Bộ phận ĐTDĐ
Nguyễn Đại Phúc Kinh Doanh 0982 500 636
Trần Thanh Minh Cơ điện 0983 600 909
Lê Lan Anh Bán lẻ 0902 164 422
Lê Văn Tuấn Kinh Doanh 0964 588 172
Phạm Thị Phương Kinh Doanh 0982 700 939
Nguyễn Thúy Khang Kinh Doanh 0904 254 581
Phạm Công Thắng Kinh Doanh 0985 051 510
Nguyễn Thị Thùy Kinh Doanh 0965 605 836
Nguyễn Đình Thi Kinh Doanh 0979 800 489
Đoàn Công Luận Kinh doanh 0983 600 915