Các tiêu chuẩn quốc tế về điện và thiết bị điện

Tiêu chuẩn IEC

Các tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện tiên quyết để xác định những tiêu chuẩn mà các sản phẩm cần đáp ứng. Đó là điều cần thiết để quy định những sản phẩm nào sẽ được lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn về sản phẩm an toàn thường được quy định bởi các cơ quan kiểm tra hoặc các văn bản tiêu chuẩn. Ở châu Âu, tiêu chuẩn CENELEC chính thức được áp dụng cho nhiều loại thiết bị trên toàn Liên minh châu Âu và một số nước lân cận.

Tuy nhiên, trên thực tế, nền kinh tế đã yêu cầu các quốc gia có mong muốn tham gia vào thương mại thế giới phải đạt tiêu chuẩn càng gần tiêu chuẩn IEC càng tốt. Việc đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế sẽ đưa các sản phẩm ra thị trường quốc tế. Tiêu chuẩn CENELEC đó rất giống với tiêu chuẩn tương đương là tiêu chuẩn IEC.

Hiện nay, một trong những tiêu chuẩn quốc tế quan trọng nhất cho ngành công nghiệp điện tử là IEC 60950 - Tiêu chuẩn về thông tin thiết bị công nghệ. Tiêu chuẩn này đề cập đến thiết bị máy tính, thiết bị kinh doanh và thiết bị văn phòng và là cơ sở để đáp ứng các văn bản quy định của các cơ quan và các nước khác. Sau đây là một nhóm nhỏ các tiêu chuẩn IEC 60950:

- EN 60 950 – 1: Tài liệu tiêu chuẩn hóa châu Âu được ban hành bởi CENELEC được áp dụng ở châu Âu.

- AS / NZS 60950.1: Ban hành bởi SAA để áp dụng tại Úc.

- UL 60950-1:  Ban hành bởi UL cho áp dụng tại Hoa Kỳ.

- C22.2, No 60950: Ban hành bởi CSA áp dụng tại Canada.

Các sản phẩm điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dựa trên những văn bản tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều quốc gia đang gặp khó khăn để tham gia và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế. Điều này thường do các quy định và tiêu chuẩn điện của mỗi quốc gia khác nhau. Sản phẩm càng nào chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thì càng khó có thể được chấp nhận trên thị trường toàn cầu.

( Nguồn: Interpower.com )