Kiểm tra nguồn cấp điện

Kiểm tra nguồn cấp điện

Là một bộ phận điện tử phức tạp , nguồn cung cấp điện có một số lượng lớn các thông số được ghi chép chi tiết hàng ngày bởi nhà sản xuất. Điều quan trọng là phải đánh giá chính xác các kỹ thuật ban đầu của sản phẩm để đảm bảo nó được sử dụng trong các ứng dụng một cách phù hợp. Việc kiểm tra sản xuất để đảm bảo một hiệu suất phù hợp và duy trì chất lượng được thực hiện bởi các nhà cung cấp đều quan trọng như nhau.

Trang thiết bị / Cơ cấu thử nghiệm

Một cơ cấu thử nghiệm chung cho nguồn cung cấp điện được minh họa trong hình 1. Cơ cấu này có thể được sử dụng cho hầu hết các thông số quan trọng. Một số điều kiện chung áp dụng:

Trang thiết bị:

1. Độ chính xác của vôn kế và máy đo dòng điện phải có độ phân giải xấp sỉ 10 lần để đo lường một tham số. Tất cả đồng hồ đo cần có 41/2 con số.

2. Bất kỳ dao động nào được sử dụng cũng có độ phân giải xấp sỉ mười lần tham số được đo. Băng thông của dao động nên dao động từ 20 MHz đến 100 MHz.

3. Nguồn điện đầu vào được sử dụng để cung cấp năng lượng đầu vào tối đa theo yêu cầu của Unit Under Test ( UUT ), cùng với một băng bảo vệ đầy đủ.

Cơ cấu thử ngiệm:

1. Điện áp đầu vào thiết lập giá trị “danh nghĩa”. Giá trị này  thường là 110 VAC hoặc 220 VAC cho nguồn cấp điện AC/DC; hoặc 5 VDC , 12 VDC , 24 VDC hoặc 48 VDC cho máy chuyển đổi DC / DC. Giá trị đầu vào danh nghĩa cần có bảng dữ liệu sản phẩm.

2. Tải trọng được thiết lập tới giá trị danh nghĩa đầy đủ.

3. Nhiệt độ môi trường xung quanh nên được duy trì ở 25 ° C.

4. Tất cả các kết nối với nguồn điện phải được thực hiện hết sức thận trọng để tránh các lỗi gây ra trong đo lường.

                                                                                                                                          (Theo eeweb.com)