Hiệp Hội Điện Tử Tiêu Dùng (CEA)

alt

Hiệp Hội Điện Tử Tiêu Dùng (CEA) là một tổ chức thương mại và tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng của Mỹ.  Đây là một tổ chức thương mại lớn đạt mức tăng trưởng 137 tỷ USD từ ngành công nghiệp kỹ thuật tiêu dùng thông qua các chính sách công nghệ, các sự kiện, nghiên cứu, phát triển, quảng bá cũng như việc tăng cường các quan hệ kinh doanh và chiến lược. Ngoài ra CEA cũng tham gia các Triển Lãm Điện Tử Tiêu Dùng Quốc Tế hàng năm.

Lịch sử phát triển

Năm 1924 CEA có tên là Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Phát Thanh (RMA). Tới năm 1950 đổi tên thành Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Phát Thanh – Truyền Hình (RTMA). Năm 1953 tiếp tục đổi tên thành Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Điện Tử - Phát Thanh – Truyền Hình (RETMA). Từ năm 1957 tới năm 1998 RETMA được đổi thành EIA (Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Điện Tử)  

Năm 1995 Phân Nhóm Điện Tử Tiêu Dùng(CEG) thuộc Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Điện Tử lấy tên là Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất  Điện Tử Tiêu Dùng (CEMA). Tới năm 1999,  Chủ Tịch Gary Shapiro đã tuyên bố thay đổi tên thương hiệu CEMA thành CEA (Hiệp Hội Điện Tử Tiêu Dùng) và trở thành một bộ phận độc lập của Khối Liên Minh Các Nhà Sản Xuất Điện Tử (EIA)


Chương Trình Hoạt Động

Hàng năm CEA đều tổ chức các chương trình tôn vinh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà sáng chế, các sản phẩm cũng như công nghệ mới.
•    Chương Trình Đào Tạo Các Nhà Sáng Chế Kỹ Thuật Số: Đây là chương trình đưa ra các tiêu chí về Truyền Hình Kỹ Thuật Số (DTV) để đánh giá và công nhận các nhà lãnh đạo DTV và chương trình này có ý nghĩa rất lớn trong việc chuyển đổi từ dạng vô tuyến sang kỹ thuật số.
•    Chương trình dành cho các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng danh tiếng: chương trình được tổ chức để công nhận những đóng góp của các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng xuất sắc nhất, CEA đã trở thành 50 doanh nghiệp đầu tiên được tham dự chương trình này tại Triển Lãm Điện Tử Tiêu Dùng Quốc Tế năm 2000. Hàng năm có rát nhiều các nhà sáng chế, kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà báo cũng được bổ nhiệm vào Tổ Chức Các Doanh Nghiệp Điện Tử Tiêu Dùng Danh Tiếng.
•    Giải thưởng sáng tạo: Năm 1976, Giải thưởng Công nghệ và Thiết kế Sáng tạo đã mang lại cho các nhà sản xuất và phát triển công nghệ tiêu dùng cơ hội được các nhà thiết kế,  kỹ sư và các thành viên báo chí thương mại đánh giá những sản phẩm mới nhất của mình. Sản phẩm được đành giá cao nhất sẽ được trưng bày tại Triển Lãm Điện Tử Tiêu Dùng Quốc Tế hàng năm, cũng như được CEA sản xuất.

Nghiên Cứu Thị Trường

Hơn 75 năm qua, những Báo Cáo và Phân Tích Hoạt Động Thị Trường của CEA (MARA) đã đưa ra những con số cụ thể về các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng.
Báo cáo nghiên cứu tiêu dùng CEA bao gồm 1 bài viết phân tích các yếu tố quan trọng nhất nhằm nhận xét, đánh giá về nhu cầu tiêu dùng từ những công nghệ tiêu dùng.


Thành Viên


CEA đại diện cho hơn 2200 thành viên tổ chức. Các thanh viên bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện tử Tiêu dùng bao gồm  các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà phát triển công nghệ, nhà bán lẻ và các đại lý. Thành viên liên kết được giới thiệu vào các công ty sẽ đưa ra các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp điện tử tiêu dùng ví dụ như các hãng quảng cáo và marketing, các tổ chức đầu tư/ tài chính cũng như các chủ thầu.
Những thành viên trong nhóm Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng hỗ trợ các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng, đưa ra các chính sách và sáng kiến cũng như mang lại các lợi ích đặc biệt nhằm giúp việc kinh doanh điên tử tiêu dùng của bạn phát triển.  

Kim Ngân Dịch