Thiết bị áp-tô-mát trong hệ thống điện

Áp-tô-mát là một thiết bị tự động ngắt điện trong trường hợp có quá tải hoặc có ngắn mạch.

-  Dòng điện quá tải được khống chế bằng rơ le nhiệt. ( Rơ le nhiệt là một thanh lưỡng kim,khi bị đốt nóng,nó cong dần lên,tới vị trí nào đó sẽ gạt bộ phận truyền động gây cắt điện ).

-  Dòng điện ngắn mạch được khống chế bằng rơ le từ. Dòng điện chạy qua một cuộn dây, khi dòng ngắn mạch đạt tới từ 6 đến 10 lần dòng điện danh định của áp-tô-mát, thì cuộn dây sẽ có lực từ đủ mạnh để làm cho áp-tô-mát tác động.

Hiện nay ở nhiều nước đã chế tạo loại áp-tô-mát có 3 chức năng : Tác động khi có ngắn mạch, tác động khi có quá tải, tác động khi có dòng điện rò.

Trong mỗi một cực của áp-tô-mát có bố trí 3 rơ le:

+ Rơ le từ để tác động với dòng điện ngắn mạch từ 6 đến 10 lần dòng điện danh định của áp-tô-mát, thời gian tác động từ 0.2s đến 0.01s .

+ Rơ le nhiệt tác động với dòng điện quá tải thời gian tác động từ 0.2s đến 100s.

+ Rơ le dòng điện rò tác động với các mức khống chế ở Ir =  60mA đến 500mA.

Thời gian tác động nhỏ hơn 0.2s khi dòng điện rò đạt dòng điện rò danh định từ 60mA đến 500mA tùy loại rơ le.

Thời gian tác động nhỏ hơn 0.1s nếu dòng điện rò đạt lớn hơn 2 lần dòng điện rò danh định.

Áp-tô-mát hạ áp loại nhỏ với ba chức năng tác động như mô tả được bố trí rất gọn, có loại 2 cực dùng cho điện một pha có dòng danh định 6.3; 10; 16; 30; 45 và 60A và loại 4 cực dùng cho điện 3 pha vơi dòng danh định 30 và 60A, rất thích hợp để lắp cho mạng gia đình, để thay thế cho cầu dao và cầu chì.

Áp-tô-mát 1 pha

 

Áp-tô-mát 3 pha