3C cung cấp 80 trạm Shelter cho VMS1

 

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất hàng Điện – Điện tử - Viễn Thông, Tháng 09/2015, 3CElectric đã đấu thầu thành công gói thầu: “Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt Shelter cho 80 trạm BTS phát triển mới” thuộc dự án: “Trang bị nhà trạm Shelter cho các trạm CSHT mới pha 1024 - Năm 2015 - Đợt 1”của Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Chỉ trong vòng 60 ngày (tháng 10/2015 – 12/2015), 3CE đã hoàn thành công tác sản xuất, vận chuyển và lắp đặt Shelter cho 80 trạm BTS phát triển mới.

Dưới đây là một số hình ảnh Shelter 3C đã lắp đặt: