Dự án: Chung cư CT3 Tây nam Linh Đàm

Dự án: Công ty TNHH Điện - Điện Tử 3C cung cấp tủ điện cho Chung cư CT3 Tây Nam Linh Đàm

Thông tin chung về dự án:

- Chủ đầu tư:  Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD3

- Tổng giá trị dự án: 3,5 tỷ đồng

- Hạng mục cung cấp: Tủ điện động lực, tủ công tơ

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án:

 

Hình 2: Tủ điện 3C Electric

 

Hình 3: Chung cư CT3 Linh Đàm

Hiện nay, chung cư CT3 Linh Đàm đã được hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2015 cho người dân sử dụng.