Dự án: Nhà máy đóng tàu - nhà máy 189

Tên dự án: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C Cung cấp hệ thống thang máng cáp cho các dự án đóng tàu - nhà máy 189

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên 189

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2015

Tổng giá trị: 10.000.000.000 VNĐ