Dự án: Cung cấp tủ điện cho khách sạn Lam Sơn - Thanh Hóa

Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C cung cấp hệ thống tủ điện cho Khách Sạn Lam Sơn - Thanh Hóa.

Thông tin dự án:

                 Công trình: Khách sạn Lam Sơn
             Chủ Đầu Tư: Công ty CP Mía Đường Lam Sơn.
             Thời gian khởi công: Tháng 11 năm 2010.
             Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2012.
             Tổng mức đầu tư: 110 tỷ VND
             Các hạng mục do 3C cung cấp: tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng,....