3C cung cấp 80 trạm Shelter cho VMS1

 

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất hàng Điện – Điện tử - Viễn Thông, Tháng 09/2015, 3CElectric đã đấu thầu thành công gói thầu: “Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt Shelter cho 80 trạm BTS phát triển mới” thuộc dự án: “Trang bị nhà trạm Shelter cho các trạm CSHT mới pha 1024 - Năm 2015 - Đợt 1”của Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.