Dự án: 3C cung cấp 2000 Shelter cho Mobifone

Với vị thế là đơn vị sản xuất Shelter quy mô lớn nhất Việt Nam, trong năm 2016 3CElectric đã cung cấp gần 2.000 trạm Shelter cho Tổng công ty viễn thông Mobifone và nhiều nhà thầu xây lắp. 

3C cung cấp 80 trạm Shelter cho VMS1

 

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất hàng Điện – Điện tử - Viễn Thông, Tháng 09/2015, 3CElectric đã đấu thầu thành công gói thầu: “Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt Shelter cho 80 trạm BTS phát triển mới” thuộc dự án: “Trang bị nhà trạm Shelter cho các trạm CSHT mới pha 1024 - Năm 2015 - Đợt 1”của Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.