Trạm điều hành vệ tinh Vinasat 2

3C Electric hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt nhà trạm điều hành vệ tinh Vinasat 2 cùng các thiết bị điều khiển liên quan khác. Đây là các dự án có ý nghĩa to lớn, thể hiện chủ quyền quốc gia Việt Nam trong không gian, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Xem thêm

Trạm Kiosk hợp bộ

Trạm kiosk mang thương hiệu 3C Electric có cậu tạo như một trạm tích hợp, các bộ phận của trạm được sản xuất và thiết kế đặc biệt.
Xem thêm

Tủ C-Rack

Tải về bảng giá Tủ Rack mới nhất
Xem thêm

Các phiên bản trạm BTS mới nhất - thế hệ 2015

Giới thiệu các phiên bản trạm phát sóng tương thích 4G thế thệ mới 2015
Xem thêm

Thang máng cáp

Tải về bảng giá thang máng cáp mới nhất.
Tải về báo giá mới nhất